Høringsforslag fra Energistyrelsen

Høringsforslag der bl.a. omhandler ULKs fremtid hvis det, en gang i fremtiden, besluttes at der skal arbejdes videre med alternative brændselskilder.

Energistyrelsen har sendt en lovændring i høring, der vil gøre det muligt at opstille en alternativ brændselskilde som supplement eller erstatning for naturgas.

Vi har fået et optimistisk bud fra Energistyrelsen, såfremt der ikke er modtaget indsigelser, at lovændringen træder i kraft fra d. 1/7/2015.

Direkte link til høringsforslaget findes her.